НАУКОВЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ
НАУКОВИЙ ВІСНИК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НГУ

Засновник: Київський інститут Національної гвардії України.

Видається: з грудня 2022 року.

Періодичність видання: раз на півріччя.

Мова видання: українська, польська, англійська, німецька, французька, румунська.

ISSN: 2786-6920

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 25202-15142Р від 03.08.2022 р.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Віснику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою, як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Мета видання: концепція Вісника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами:

  • Службово-бойова діяльність НГУ: теорія, забезпечення, досвід, озброєння та застосування, зв’язок;
  • Актуальні питання розвитку Національної гвардії України;
  • Забезпечення державної безпеки: структура, спроможності, обладнання;
  • Охорона правопорядку.

Публічність та доступ: Вісник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського «Україніка наукова». Вісник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Вісник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Віснику у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY. Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Адреса для листування: вул. Оборони Києва 7, м. Київ, 03179, Україна.